• ảnh slide 4
  • ảnh slide 2
  • ảnh slide 1
  • ảnh slide 3
  • ảnh slide 8
  • ảnh menu right 5

dịch vụ

Bảo vệ chuyên nghiệp

Bảo vệ chuyên nghiệp

Tổng quan đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp:

Xem tiếp...

tin tức

Mục tiêu cố định

Mục tiêu cố định

Mục tiêu cố định bao gồm: Tòa nhà, Siêu thị, Ngân hàng, KCN, Công ty, Nhà hàng....

Xem tiếp...

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Bảo vệ tại các ngân hàng, nhà hàng, siêu thị quán karaoke, công ty xí nghiệp, Trực theo ca, có ca ngày và ca đêm
Bảo vệ tại các mục tiêu tại TP Hà Nội, Các quận nội thành

Xem tiếp...